top of page

privacybeleid 't peels toneel

1 Inleiding

Toneelvereniging ’t Peels Toneel gebruikt persoonsgegevens om te functioneren als vereniging en om toneelvoorstellingen te kunnen opvoeren. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ’t Peels Toneel neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

 

2 Verwerkingen

Toneelvereniging ’t Peels Toneel gaat uit van een minimale gegevensverwerking. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn. Onder persoonsgegevens verstaan we in het algemeen naam, adres, telefoon, email en bijzonderheden, alsmede beeldmateriaal (foto’s en video) en inzendingen via een contactformulier van de website. Dergelijke gegevens behandelen we voor leden, oud-leden, regisseurs, donateurs, belangstellenden, bezoekers en relaties als zusterverenigingen en media.

 

3 Beheer

De gegevens zijn te raadplegen door de personen binnen de vereniging die een functie hebben in vereniging en in de kaartverkoop. Als dat niet een bestuurslid is, is een bestuurslid verantwoordelijk voor de betreffende functionaris. Zo heeft iemand de taak de kaartverkoop te regelen en dus toegang tot de daarvoor relevante gegevens.

 

De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris, de penningmeester, de voorzitter en de overige bestuursleden. Deze gegevens zijn deels op papier aanwezig maar ook deels als bestand; de bestanden zijn opgeslagen op de privécomputers van de functionarissen die de betreffende functies vervullen.

 

4 Bewaartermijn

’t Peels Toneel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Het overzicht van de financiële gegevens, in- en uitgaven, wordt 7 jaar bewaard in verband met belastingen, de onderliggende gegevens als uitgavenbonnen, turflijst e,d, worden bewaard zolang nodig voor het uitschrijven en onderbouwen van rekeningen en worden daarna vernietigd.

 

Zodra de relatie met de vereniging door donateurs, belangstellenden en andere relaties wordt beëindigd, worden deze gegevens verwijderd uit de bestanden. De gegevens van oud-leden en (oud-)regisseurs worden bewaard ten behoeve van reünies en historisch onderzoek.

 

5 Delen met derden

Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van personen of organisaties buiten de vereniging.

 

6 Raadplegen

De gegevens zijn te raadplegen door die personen binnen de vereniging. Als dat niet een bestuurslid is, is een bestuurslid verantwoordelijk voor de betreffende functionaris. Zo heeft iemand de taak de kaartverkoop te regelen en dus toegang tot de daarvoor relevante gegevens. Daarnaast zijn voor de leden de naam en adresgegevens beschikbaar.

 

7 Wijzigingen

 Te allen tijde kunnen betrokkenen inzicht krijgen in de persoonsgegevens die door de vereniging worden beheerd. Daartoe kan een verzoek bij het bestuur worden ingediend. Als betrokkene verzoekt gegevens aan te passen of te verwijderen, zal dit worden gehonoreerd in zoverre het normaal functioneren van de vereniging hierdoor niet wordt belemmerd.

 

U mag ook ten alle tijden bezwaar maken tegen het opslaan van uw persoonsgegevens.  Toneelvereniging ‘t Peels Toneel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

 8 Contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact op met ons of via het contactformulier op onze website.

 

Dit privacybeleid kan ook te allen tijde gewijzigd worden. Bij wijzigingen wordt je hiervan op de hoogte gesteld via de website. Wijzigingen gaan in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn.

 

Bestuur ’t Peels Toneel

Helenaveen, december 2018

bottom of page